Ariadne Pfad:

Inhalt

SafetyNet Educations

Informationen zum Veranstalter

Weitere Informationen zum Bildungsanbieter:

SafetyNet Educations maakt onderdeel uit van SafetyNet Nederland: adviesbureau, uitgeverij en opleider op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. Met een bestaansrecht ontleend aan 18 jaar ervaring, 10.000-en cursisten en 100-en bedrijven die ondersteund werden en worden mag het bedrijf zich onderscheiden als dé specialist op het gebied van gevaarlijke stoffen en externe veiligheid. De cursussen zijn vanuit de praktijk geschreven en zijn breed van opzet. Door de cursussen te laten geven door opleiders uit de praktijk ontstaat een praktische cursus.

Trefferlisten Einstellungen Ausführen

Inhalt auf sozialen Plattformen teilen (nur vorhanden, wenn Javascript eingeschaltet ist)