Ariadne Pfad:

Inhalt

Adding Value Consulting (AVC)

Informationen zum Veranstalter

Weitere Informationen zum Bildungsanbieter:

Leer een verschil te maken Geef uw carrià re een boost met het grootste eLearning platform in Europa. Kies uit meer dan 180 certificeringen & online cursussen in Agile, IT, Lean, Project Management, Kwaliteitsmanagement en nog veel meer. Adding Value Consulting AB (AVC) Adding Value Consulting (AVC) is een toonaangevende ATO (Accredited Training Organisation), die Best Practice -trainingen geeft in Europa, zoals bijvoorbeeld, ITIL4, PRINCE2, MSP, etc. Adding Value Consulting heeft verschillende Best Practice producten in Europa geà ntroduceerd en heeft sindsdien de groei van deze methode bevorderd. We hebben een lange ervaring met het implementeren van Best Practice producten in verschillende internationale organisaties. Bekijk onze website (addingvalue. nu) voor ons volledige aanbod van trainingen; zoals: AgilePM ; AgileScrum; Better Business Cases (BBC); Change Management; CISM, COBIT, DevOps; ITIL; ISO/IEC; LeanIT; Management of Risk (MoR); Management of Value (MoV); PMI-ACP; PMI-RMP; PRINCE2; Six Sigma; Software Testing, TOGAF en nog veel meer Onze cursussen zijn erg praktisch en u kunt uw nieuwe kennis onmiddellijk op uw werk toepassen. Wij hopen ook u te certificeren Adding Value Consulting (AVC) We inspire to make a difference

Trefferlisten Einstellungen Ausführen

Inhalt auf sozialen Plattformen teilen (nur vorhanden, wenn Javascript eingeschaltet ist)